logo
g

Kształtowanie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka piersi

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat  w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób  wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

 

Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi.

Zakres wsparcia projektu obejmuje: 

•       Działania informacyjno – edukacyjne o tematyce prozdrowotnej:

•       udział w prelekcjach i warsztatach

•       nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów

•       film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy

•       materiały informacyjno – edukacyjne

•       wyżywienie podczas wsparcia

•       udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

•       Zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia:

•       zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej

•       bezpłatne zapewnienie profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

•       Możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w mammobusie w miejscu wsparcia

•       zwrot kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

 

UCZESTNICTWO BEZPŁATNE! ZAPRASZAMY!

 

Rekrutacja / informacja: 12 633-02-18,503 777 651

 

Lider projektu:

Centrum Medyczne MASZACHABA      ul. Prądnicka 50a

31-202 Kraków

 

Partnerzy projektu:

Centrum Medyczne SKOPIA  ul. J. Conrada 79

31-357 Kraków

 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka"

ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice                                                         

 

 

d
logo