logo
g

„Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców”

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE
ma zaszczyt zaprosić do udziału w

I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
pt. „Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców”
która odbędzie się 23-24 października 2015 w Krakowie

Pod Patronatem Honorowym
JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. ANDRZEJA KLIMKA

Komitet Honorowy

Dziekan Wydziału Fizjoterapii

AWF w Wrocławiu

dr hab. Ewa Demczuk – Włodarczyk, prof. nadzw.

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

AWF w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach

Dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw.

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Lewandowski

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

AWF w Krakowie

Prof. dr hab. Anna Marchewka

 

Honorowi Partnerzy
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Specjalistów Fizjoterapii

Komitet Organizacyjny

lic. Jakub Rajtar – Zembaty – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

lic. Szymon Podsiadło – Vice – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Kubasiak – Skarbnik

mgr Agnieszka Stopa – Sekretarz

lic. Agnieszka Badura Organizator Eventu

d
logo