logo
g

Europa wygrywa z rakiem

Europa wygrywa z rakiem

Z badania EUROCARE 4, obejmującego 23 kraje naszego kontynentu, wynika, że rośnie liczba pacjentów, którym udało się pokonać raka. Najgorsze wyniki osiągnęła Polska, co nie oznacza jeszcze, że naprawdę jest tak źle: raport obejmuje chorych zdiagnozowanych w latach 1988-99, a wciągu ostatniej dekady w polskiej onkologii wiele zmieniło się na lepsze.

Według EUROCARE 4 najwyższy wskaźnik przeżywalności mężczyzn z chorobą nowotworową ma Islandia (47 proc.). W przypadku kobiet najlepsze wyniki leczenia osiągnęły Francja i Finlandia (59 proc.). Polska z odsetkami 21 i 38 proc. zajęła ostatnie miejsce. Miała też, obok Danii i Czech, najniższy odsetek wyleczonych z raka płuc (poniżej 5 proc.). Na drugim biegunie znalazły się Francja i Hiszpania (ponad 10 proc.). Nie najlepiej na tle innych wyglądamy pod względem walki z rakiem piersi.

Jednym z elementów raportu było zestawienie wyników leczenia z lat 1988-1990 z tymi, które pochodzą z lat 1997-1999.

– W przypadku najczęściej występujących typów nowotworów wzrosła nam przeżywalność. To naprawdę dobra wiadomość - komentuje Alexander Eggermont, szef European Cancer Organization. – W przypadku raka jelita grubego odsetek wyleczonych wzrósł z 42 do 49 proc. Jeśli chodzi o wskaźnik poprawy terapii raka żołądka, to skoczył on z 15 do 18 proc., a dla nowotworu płuc z 6 do 8 proc.

W ocenie ekspertów jest to efekt coraz częściej prowadzonych badań przesiewowych, których celem jest wykrycie choroby we wczesnym stadium, co zwiększa szanse na powodzenie terapii.

– Polska potrzebuje poważnej debaty na temat finansowania onkologii , na którą przeznaczas się u nas trzykrotnie mniej środków, niż wynosi średnia europejska – przekonywał podczas marcowej konferencji regionalnej Rynku Zdrowia w Warszawie Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

Zdaniem specjalistów polskiej onkologii potrzebne są nie tylko pieniądze. Istotne jest także podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie badań profilkatycznych.


Źródło: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia

d
logo