logo
g

Watch Health Care

Watch Health Care: powstaje rejestr utrudnienień w dostępie do lekarza.   Pacjenci będą mogli zgłaszać utrudnienia w dostępie do świadczeń medycznych za pośrednictwem strony Korektora Systemu Zdrowia.Korektor został powołany przez fundację Watch Health Care. Z całej Polski zbierane i analizowane będą przypadki, w których pacjent ma utrudniony dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

– Naszym zadaniem jest nie tylko pokazanie tego co najbardziej boli pacjentów, ale skali problemu z dostępem do świadczeń w Polsce oraz szukanie możliwych rozwiązań – mówi Krzysztof Łanda, założyciel Fundacji oraz jeden z ekspertów Komisji Europejskiej ds. ekonomiki zdrowia.

W ten sposób ma powstać ogólnopolska ewidencja świadczeń medycznych, do których dostęp jest czasowo lub permanentnie ograniczony, a które są najbardziej potrzebne, niezaprzeczalnie skuteczne i wysoce opłacalne.

– Pomysł na stworzenie takiej ewidencji zrodził się, gdy dotarły do nas informacje od pacjenta, któremu odmówiono wykonania prostego badania USG, gdyż „szpital wyczerpał w tym roku limity finansowe na USG“. W zamian, personel medyczny zaproponował pacjentowi wykonie dużo droższego i zbędnego, w tym wypadku, rezonansu magnetycznego, bo „tu limity jeszcze się nie wyczerpały“ – wyjaśnia Krzysztof Łanda.

Jego zdaniem, ewidencja jasno pokaże podstawowe świadczenia zdrowotne, do których szeroki i łatwy dostęp powinien być zapewniony w pierwszej kolejności i które z całą pewnością zostały źle wycenione. Odpowiednia wycena podstawowych i stosunkowo tanich świadczeń, powinna być zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem, co z kolei jest podstawową funkcją powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, czyli NFZ.

WHC ma stanowić źródło sprawdzonej informacji dla płatnika (NFZ), administracji rządowej oraz osób zarządzających szpitalami.

Krzysztof Łanda - założyciel Fundacji

za Rynek Zdrowia

d
logo